ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများ

      

ကြေညာချက်

မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားသို့ သတင်းများ ပေးပို့လိုပါက ဖက်စ် - ဝ၆၇-၇၉၃၂၂ သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်