ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ ကြေညာချက်အမှတ် (၂/၂၀၂၁)ကို ဇူလိုင် (၂၆)ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်