ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်၊ ကုသရေးဆိုင်ရာ ဆေးဝါး၊ ဆေးပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက် ဝယ်ယူနိုင်စေရန် တင်သွင်းဆေးဝါးများ၏ Price List များအား မြန်မာနိုင်ငံဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း၏ Website နှင့် Facebook Page များတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာ

Wednesday, September 08, 2021