မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့သစ်မြို့နယ် ဆဒ္ဒန်ဆည် ရေလှောင်တမံနှင့် စွန်ဆည်ရေလှောင်တမံ ရေပိုလွှဲမှ ဆက်လက်ရေကျော်ကျလျက်ရှိ