မြန်မာနိုင်ငံ တရုတ်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းချုပ် (MCCOC)မှ ဦးစီးပြီး သုဝဏ္ဏဘူမိ Event Park ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးထိုးစင်တာတွင် ဒုတိယအကြိမ် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေး