ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအချို့တွင် စက်တင်ဘာ(၂၆)ရက်၊ မနက်(၁၀)နာရီမှ ညနေ(၃)နာရီ အချိန်အတွင်း ယာယီဓာတ်အား ပြတ်တောက်မည်