ကပ်ရောဂါသည် ဖျက်ဆီးသူဖြစ်ပေမဲ့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်လည်း အခွင့်အရေးဖြစ်ကြောင်း နယူးဇီလန် ဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြား