ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ ဦးလှမိုး၊ ဦးခင်မောင်ရီ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနေ့ အခမ်းအနား တက်ရောက်