ဗြိတိန်နိုင်ငံသည် မှန်လုံအိမ်အာနိသင် ထုတ်လွှတ်မှု ပမာဏ သုညအဆင့်ထိ လျော့ချရေး မဟာဗျူဟာများကို စတင်မိတ်ဆက်