မင်းတုန်းချောင်းတံတား (ရေနံသာ) တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ယခုဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်တွင် ပြီးစီးမည်