ဒီဇိုင်းဆန်းဖြင့်ပြုလုပ်သည့် ကြိမ်လက်မှုထည်နှင့် ပရိဘောဂပစ္စည်းများကို စိတ်ဝင်စားမှုများလာ