အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နေရာဒေသအသီးအသီးသို့ ရောက်ရှိနေကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ပြန်လည်ဖိတ်ခေါ်