ရန်ကုန်လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ မိဘပြည်သူများထံသို့ အသိပေးပြန်ကြားခြင်း