ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ည(၈)နာရီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်