ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးခင်ရီ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် လုပ်ငန်းအရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည့် ပန်းခင်းစီမံချက်နှင့်ပတ်သက်သည့် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်၍ နိုင်ငံတော်အတွက် မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက် ရမည့်လုပ်ငန်းဖြစ်သည်နှင့်အညီအသိစိတ်ဓာတ်အပြည့်ဖြင့် ယုံကြည်ချက်၊ ခံယူချက်ရှိရှိ အ