ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ယခုနှစ်နေလှန်းဆားထုတ်ရာသီတွင် ဆားတန်ချိန် တစ်သိန်းတစ်ထောင်ခန့် ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ယခင်နှစ်ထက်အနည်းငယ်လျော့နည်းကျဆင်းခဲ့