ကိုဗစ်-၁၉ လတ်တလော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါစောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ည (၈) နာရီအချိန် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

Wednesday, August 10, 2022