ဘဝနှင့် အနုပညာ “ဖန်တီးသူ၏ နှလုံးသားလှုပ်ခတ်သံ အလင်္ကာကျော်စွာထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ ပန်းချီစိုးမိုး”