တိုင်းရင်းသားသွေးစည်းညီစေမည် တေးရေး - မောင်မောင်သီ တေးဆို - ထွန်းပပအောင် (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး)