ထာဝရ လွတ်လပ်ရေး တေးရေး - စန္ဒရားကွန်းဇော် တေးဆို - မြင့်မြတ်သူ (ချင်းပြည်နယ်)