သဘာဝရဲ့ရင်သွေးငယ် တေးရေး - စိုင်းခမ်းလိတ် တေးဆို - မြတ်ကေခိုင် (ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး)