အချစ်ဆူး တေးရေး - အကယ်ဒမီစန္ဒရားလှထွတ် တေးဆို - မြတ်ကေခိုင်(ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး)