ချစ်ခြင်းကိုမခွဲပါနဲ့ တေးရေး - နောင်နောင်( SF ) တေးဆို - မြင့်မြတ်သူ(ချင်းပြည်နယ်)