အင်းလေးမှာရွာတဲ့မိုး တေးရေး - ကိုင်ဇာ တေးဆို - သုနှင်းစံ(မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး)