ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ An Giang ပြည်နယ်တွင် နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲ နွားပြိုင်ပွဲကို ကျင်းပခဲ့