ဘရူနိုင်းနိုင်ငံတွင် လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကားနေ့ အထိမ်းအမှတ် အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို ကျင်းပခဲ့