အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျာဗားတွင် ကြံ့ပေါက်လေး၏ ရှားပါးပုံရိပ်ကို ကင်မရာတွင် မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့