ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု လျှော့ချရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စကို ဆွေးနွေးရန်အတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ ဝန်ကြီးများသည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလျက်ရှိ