ဂျပန်ကားထုတ်လုပ်သူများမှ ယာဉ်မောင်းများ၏ မတော်တဆမှု အရေအတွက်ကို လျှော့ချရန်အတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး Feature အသစ်များကို မိတ်ဆက်လာ