ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်၊ ပေါင်းလောင်းမြို့ လိန်းလီတံတားအနီး ပေါင်းလောင်းချောင်းတွင် ငါးမျိုးစိုက်ထည့်ပွဲကျင်းပ

Sunday, November 27, 2022