ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ အမ်းမြို့နယ်၊ ဂွမြို့နယ်နှင့် သံတွဲမြို့နယ်အတွင်းမှာ (၃၆၀) မဂ္ဂါဝပ်ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် လေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတို့ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်

ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ အမ်းမြို့နယ်၊ ဂွမြို့နယ်နှင့် သံတွဲမြို့နယ်အတွင်းမှာ (၃၆၀) မဂ္ဂါဝပ်ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် လေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတို့ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ စီမံကိန်း(၃)ခုအနက်မှ ဂွစီမံကိန်း၏ ပထမအဆင့် ၅၀ မဂ္ဂါဝပ်ကို ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ စတင်သွားမှာဖြစ်

Saturday, March 04, 2023