မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်သည် ရှမ်းယူနိုင်တက်အသင်း၏ နည်းစနစ်ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်နိုင် အား မြန်မာယူ-၁၉ အသင်း၏ နည်းပြချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်ရန်စီစဉ်လျက်ရှိ

Friday, March 17, 2023