အမြဲတမ်းနားလည်မယ် တေးရေး - မိုးဇော်ဦး တေးဆို - ဆုရည်

Saturday, March 18, 2023