၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်တွင် လူရည်ချွန်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ (၄၇၈)ဦး ရွေးချယ်မွေးထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် နှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများက လူရည်ချွန်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူမျာ

Friday, May 05, 2023