မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု ချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနား တိုက်ရိုက် (Live) ထုတ်လွှင့်မှု ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သော Link များ

မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု ချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနား တိုက်ရိုက် (Live) ထုတ်လွှင့်မှု ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သော Link များ

Facebook: https://fb.watch/kl-DtQ9WiJ/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=dPgNn_R4a5k
Twitter: https://twitter.com/i/broadcasts/1BRKjZXZZPWKw

Saturday, May 06, 2023