ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ရေလုပ်သားများ လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရေးအတွက် အခြေခံလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း (၁/၂၀၂၃) သင်တန်းဆင်းအောင်လက်မှတ် ပေးအပ်ပွဲ ကျင်းပ

Friday, May 12, 2023