နိုင်ငံတကာသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့် မြန်မာသင်္ဘာသားများအား အခမဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးပြီး Member ID Application အား သက်ဆိုင်သူများ၏ လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းပေး

Friday, May 19, 2023