ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှုများဆိုင်ရာ အနုပညာလက်ရာတစ်ခုကို Greenpeace အဖွဲ့ကြီးက မြို့တော်ပဲရစ်တွင် ပြသခဲ့

Sunday, May 28, 2023