ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်အုန်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးတင်မောင်ဝင်း - ညောင်တုန်းမြို့နယ်နှင့် မအူပင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဝါဝါဝင်းစိုက်ပျိုးမွေမြူရေးကုမ္ပဏီ သားငါးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချနေမှုအခြေအနေများအား ကြည့်ရှု

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်အုန်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးတင်မောင်ဝင်း - ညောင်တုန်းမြို့နယ်နှင့် မအူပင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဝါဝါဝင်းစိုက်ပျိုးမွေမြူရေးကုမ္ပဏီသို့ သွားရောက်ပြီး သားငါးထုတ်လုပ် တင်ပို့ရောင်းချနေမှုအခြေအနေများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး

Monday, June 05, 2023