လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းဟန် ဧရာဝတီ မြစ်ကြောင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်၍ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်

Tuesday, June 06, 2023