ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မိုခါမုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်စီးသွားသည့် တာဝါတိုင်နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းများ ပြုပြင်နေမှု၊ ပြင်ဆင်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စမ်းသပ်ပို့လွှတ်သွားမည့် အခြေအနေများ

ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မိုခါမုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်စီးသွားသည့် တာဝါတိုင်နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းများ ပြုပြင်နေမှု၊ ပြင်ဆင်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စမ်းသပ်ပို့လွှတ်သွားမည့် အခြေအနေများ ရှင်းလင်းချက်၊ အမ်းမှ ပုဏ္ဏားကျွန်းထိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းအား ဇွန်လ (၇) ရက်တွင် စတင်စမ်းသပ်ပို့လွှတ်

Wednesday, June 07, 2023