ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကား အရည်အသွေးမြှင့်သင်တန်း ပိတ်ပွဲ ကျင်းပ

Friday, September 01, 2023