အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် Safe Migration Facebook အကောင့်နှင့် Telegram တို့မှာ တရားဝင်လုပ်သား စေလွှတ်နေသည့်အေဂျင်စီများစာရင်းကို တင်ထားပေးသည့်အတွက် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်

ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့်သူများအနေဖြင့် အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် Safe Migration Facebook အကောင့်နှင့် Telegram တို့မှာ တရားဝင်လုပ်သား စေလွှတ်နေသည့်အေဂျင်စီများစာရင်းကို တင်ထားပေးသည့်အတွက် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်

Friday, September 22, 2023