ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အငြိမ်းစား နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား လစဉ် (၂၁)ရက်နေ့တိုင်း သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံများတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးလျက်ရှိ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အငြိမ်းစား နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား လစဉ် (၂၁)ရက်နေ့တိုင်း သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံများတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးလျက်ရှိရာ ပဲခူးမြို့ ခုတင် (၅၀၀)ဆံ့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင်လည်း နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအငြိမ်းစားများအား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးလျက်ရှိ

Friday, September 22, 2023