ကိုဗစ်-၁၉ လတ်တလော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှု နှင့်ပတ်သက်၍ ည(၈)နာရီအချိန် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

Tuesday, October 03, 2023