ကလောင်စွမ်းဖြင့် ဉာဏ်အလင်းတံခါး ဖွင့်ပေးကြသူများ “ဂျာနယ်ကျော်မမလေး”

Friday, October 27, 2023