သီတင်းကျွတ်ညလေး တစ်ည

သီတင်းကျွတ်ညလေး တစ်ည
တေးရေး-ကိုလေးလွင်
တေးဆို-ဟန်နလာ
အက-မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဝန်ထမ်းများ

Sunday, October 29, 2023