ဘယ်သူမှန်လဲ အပြိုင်ကြဲ “ဇာတ်ကားတစ်ကားကောင်းဖို့ ဇာတ်ဆောင်က အရေးအကြီးဆုံး၊ ဇာတ်ကားတစ်ကားကောင်းဖို့ ဇာတ်ပို့က အရေးအကြီးဆုံး”

Sunday, October 29, 2023