ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ကြေညာချက်အမှတ် (၅၁/၂၀၂၃) ကို (၂၉-၁၁-၂၀၂၃) ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန် (၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ (ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ) ပါတီကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခြင်း)

Wednesday, November 29, 2023