၂၀၂၃ ခုနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒီဇင်ဘာ အားကစားလ လူထု စုပေါင်းလမ်းလျှောက်ပွဲနှင့် ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်း လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်

Saturday, December 02, 2023